Language

טבלאות שכר הייטק 2015

יונ 11 2015

מקצועות הייטק ידועים בהיותם מקצועות רווחיים. בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה של השכר בתחומי ההייטק השונים, לאחר תקופה ארוכה בה השכר בהייטק ירד באופן משמעותי. על מנת לדעת כמה מרוויחים בכל תחום ובכדי לקבל תמונה כללית של השכר בכל ענף, ניתן להיעזר בטבלאות השכר המתעדכנות תדיר בשכר הממוצע.

באמצעות טבלאות שכר הייטק ניתן להשוות שכר מהנדס תוכנה לסוגים אחרים של משכורות הייטק, לבצע סקר שכר הייטק ולגלות באילו תחומים מרוויחים הכי הרבה או הכי פחות, כמו כן, תוכלו למצוא את האפיק המתאים לכם. טבלאות שכר הייטק המציינות נתונים של משכורות הייטק שונות יכולות להוות מדד לפני בקשת העלאה במשכורת. טבלת שכר הייטק יכולה לענות היטב על שאלות כגון ציפיות מרווחים בתחום מסוים, מה הנטו ומה הברוטו ועוד.

תוכנה

כאשר מדברים על מהנדס תוכנה שכר העבודה בתחילת הדרך עומד על בין 10 ל- 20 אלפי שקלים מדי חודש. מדובר במהנדסי תוכנה בעלי ניסיון של עד שנתיים. לעומתם, מהנדסי תוכנה הנמצאים בתחום מעל לשש שנים יכולים להגיע לשכר של עד 30 אלפי שקלים, וכמותם גם מנהלי צוותים. מהנדסי RT המתחילים את דרכם משתכרים בגובה של בין 13-19 אלפי שקלים מדי חודש בעוד מהנדסיRT  בעלי ניסיון של מעל לשש שנים משתכרים בגובה של עד 31 אלפי שקלים מדי חודש.

(שכר (באלפי שקלים (ותק (בשנים תפקיד
10 - 20 0-2 מהנדס תוכנה
20 - 30 2-6 מהנדס תוכנה
20 - 30 2-6 מנהל צוות תוכנה
13 - 19 0-2 מהנדס RT
19 - 31 2-6 מהנדס RT

 

באמצעות סקר שכר הייטק ניתן לגלות כי מפתחי אלגוריתמים הינם בעלי שכר התחלתי
של בין  13-18 אלפי שקלים מדי חודש ויכולים להגיע עד ל 23 אלפי שקלים מדי חודש בחודשו לאחר שש שנות ותק. מנהלי פרויקטים מגיעים אף לשכר של 30 אלפי שקלים כעבור שש שנים.

(שכר (באלפי שקלים (ותק (בשנים תפקיד
13 - 18 0-2 מפתח אלוגריתם
18 - 23 2-6 מפתח אלוגריתם
20 - 30 6+ מנהל פרויקטים

 

כיום יש ביקוש גבוה למפתחי WEB מנוסים בג'אווה, מתכנת PHP או PYTHON. מהנדס ג'אווה server side developer עם ניסיון של מעל חמש שנים יכול להגיע לשכר של מעל 35 אלפי שקלים מדי חודש.

(שכר (באלפי שקלים (ותק (בשנים תפקיד
20 - 35+ 5+ מפתח WEB
20 - 35+ 5+ מפתח PHP
20 - 35+ 5+ מפתח PYTHON
20 - 35+ 5+ מהנדס ג'אווה server side developer

חומרה

בתחום החומרה השכר ההתחלתי הוא מעט גבוה יותר. מהנדסי חומרה מתחילים משתכרים כ-14-21 אלפי שקלים מדי חודש ואילו מהנדסי חומרה בעלי ותק של שש שנים ויותר יכולים להגיע לשכר של 35 אלפי שקלים. מהנדס מערכות משתכר בין 14-21 אלפי שקלים מדי חודש בתחילת דרכו ואילו כעבור מספר שנים יכול להגיע שכרו עד ל- 30 אלף שקל. מהנדסי חומרה בכירים משתכרים עד 36 אלפי שקלים.

(שכר (באלפי שקלים (ותק (בשנים

תפקיד

21 - 14 2 - 0 מהנדס חומרה
36 - 20 +6 - 4 מהנדס חומרה
21 - 14 2 - 0 מהנדס מערכות
30 - 20 +6 - 4 מהנדס מערכות

 

בדיקות תוכנה

מבדיקה של טבלת שכר הייטק ניכר כי בתחום בדיקות התוכנה המצב הוא מעט שונה. בודקי QA יכולים להרוויח בין 7-13 אלפי שקלים בתחילת דרכם ואילו כעבור מספר שנים יכול שכרם להגיע עד ל 17 אלף שקלים מדי חודש. מהנדסי QA לעומתם מתחילים משכר של בין 9-15 אלף שקל מדי חודש ויכולים להגיע עד למשכורת של 26 אלפי שקלים. משכורת של בודק תוכנה אוטומציה תמיד גבוהה יותר ממשכורת של מהנדס תוכנה ידני. בודק תוכנה עם תואר וותק מקבל יותר מזה שאין לו השכלה אקדמאית.

(שכר (באלפי שקלים (ותק (בשנים

תפקיד

13 - 7

2 - 0 בודקי QA
17 - 13 +6 - 4 בודקי QA
15 - 9 2 - 0 מהנדסי QA
26 - 15 +6 - 4 מהנדסי QA