Language

איך כותבים קורות חיים הייטק? Special Job

אוק 14 2013

שם המשרת הייטק בכותרת

יש כמה דברים פשוטים שכדאי לזכור בכתיבת קורות חיים הייטק.

כשכותבים קורות חיים הייטק, חשוב מאוד לא לשכוח לציין שם המשרה הייטק  בכותרת. למשל, מהנדס תוכנה וכל..

בתחילת קורות חיים הייטק  לתאר בכמה משפטים איזו תפקיד מגישים את המועמדות כדי.

חשוב מאוד לזכור שמי שיקרא את קורות חיים לא מכיר את המועמד בכלל, הוא לא יודעה עליו דבר,

והוא לא אמור לנחש.

 כתיבת קורות חיים הייטק

 

רשימת המיומנויות טכניות וותק רלוונטי

 צריך להיות ברור מהתחלה למי שקורא את קורות חיים הייטק לאיזה תפקיד הוא מגיש את המועמדות, מה הןהמיומנויות של המועמד, כמה וטק יש לו ו איפה הוא רכש את הותק שלו המקצועי.

 

קורות החיים הייטק רלונטיים לתפקיד

 לא כדאי לחשוב שחלק מהדברים יסופרו בעל פה בשיחה טלפונית או בראיון העבודה הייטק.

אנשי מחלקת כוח אדם יבחרו להתקשר למועמד רק אם קורות חיים  שלו  נראים מתאימים למשרה.

  

כדי לשפר או לכתוב את קורות חיים בתחום הייטק צור קשר בטלפון : 054-4910623

אפשר לכתוב anna@specialjob.co.il